شخصیت شما تابع اندیشه های شماست
14
بهمن

از ذهن خود برای اندیشیدن استفاده کنید نه برای انبار کردن اطلاعات

دریابید که میزان موفقیت شما با وسعت تفکرتان نسبت مستقیم دارد. ابعاد حقیقی خود را بسنجید وارزش های خود را بشناسید.

 بزرگ بیندیشید ذهن خود را با مسائلی فراتر از امور جزئی مشغول کنید و روی مسائل مهم تمرکز داشته باشد دربحرانی ترین لحظات زندگی، ازجادوی بزرگ اندیشی استفاده کنید. روزی چندبار با اندیشه های نیروبخش به خودتان انگیزه بدهید. کلیدی که راهگشای خواسته های شماست، تفکرمثبتی است که نسبت به خود دارید تنها معیارمحکمی که مردم برای داوری درباره توانایی های شما در دست دارند، کارهای شمااست. وکارهای شما از طریق اندیشه های شما هدایت می شود. ظاهر شما برذهنتان اثر می گذارد وجسم شما برروحتان طرز آرایش شما گرچه امری ظاهری است، اما بر طرز فکر واحساس شما که مسئله ای باطنی است تاثیر می گذارد.

تحقق بخشیدن به افسانه ی شخصی یگانه وظیفه آدمیان است.

همه چیزتنها یک چیز است وهنگامی که آرزوی چیزی را داری. سراسر کیهان همدست می شود تا بتوانی این آرزو راتحقق بخشی خداوند راهی را که هرانسان باید بپیماید، درجهان نوشته تنها باید آن چه را که برای تونوشته شده ،بخوانی تصمیم ها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که آدم تصمیمی می گیرد، درحقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب می شود که اورا به مکانی خواهد برد که درزمان تصمیم گیری خوابش راهم نمی دیده است.آدم هرچه به رویاهایش نزدیک تر شود، افسانه شخصی بیشتر به دلیل راستین زندگی اش تبدیل می شود. تنها به خاطر ازدست دادن چیزی می ترسیم که داریم، چه زندگی مان و چه کشت زارهامان  اما هنگامی که بفهمیم سرگذشت ما وسرگذست جهان، هردو توسط یک دست نوشته شده اند، هراس مان را ازدست می دهیم. وقتی از ژرفای قلبت چیزی را بخواهی، وئبه روح جهان نزدیک تری روح جهان همواره نیروی مثبتی است.آموختم که جهان روحی دارد، وکسی که این روح را درک کند، زبان همه موجودات را می فهمد جهان می تواند به زبان های بسیاری سخن بگوید. مهم نیست چه می کنی، هرکس برروی زمین همواره تجلی بخش بنیادی ترین رسالت درسرگذشت جهان است . واغلب این را نمی داند وقتی دعا می کنید، خدا فقط قسمتی را انجام می دهد که شما نمی توانید انجامش دهید. برای رسیدن به موفقیت بیرونی، فقط این کافی نیست که خدا را پیدا کنید. هم چنین باید قادر به دست یافتن به چیزی که برای رشد نیاز دارید، باشید. ممکن است دانه سالم باشد وزمین هم بارور باشد، اما اگر آب به آن ندهید نمی تواند رشد کند. برای تجربه کردن موفقیت بیرونی ودرونی، تکامل نیازهای عاطفی باعشق وحمایت ضروریست

نخستین قدم را با ایمان بردارید نیازی نیست که تمام راه پله را ببینید. کافی ست که نخستین قدم را بردارید

۰ ۰ votes
امتیازدهی به مقاله
برچسب ها:
نظرات
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x